Veřejnost

”Volnost učí rytmu, rytmus učí volnosti”

Tento princip skýtá široký prostor pro aktivní hudební zapojení se velmi široké škály nejrůznějších lidí, kdy nezáleží na mentálních schopnostech ani hudebních vědomostech. Muzikoterapie může přispět k rozvoji talentů a objevení darů i v jiných oblastech lidského tvoření..

Každý má možnost poznat muzikoterapii na vlastní kůži. Může při ní pasivně odpočívat, meditovat, prodýchávat nebo se mnou může zkoušet aktivně vytvářet muzikoterapeutické hudební struktury a poznávat  jednoduché muzikoterapeutické techniky snadno aplikovatelné v každodenním osobním životě.

Takové "muzikoterapeutické setkání", tvoření ve volnosti i rytmu, je možné uskutečnit pracovních kolektivech jako prevence syndromu vyhoření,
v okruhu přátel, v čajovnách, v rodinách..

Hlubokou prožitkovou relaxaci je možné realizovat v rámci setkávání se za účelem energetizace a osobního růstu, ve skupinkách zabývajících se různými činnostmi i aktivitami. Předchozí meditační praxe vůbec není nutná a muzikoterapeutické prožitky mohou být skvělým východiskem a určovatelem další práce na sobě.

Spolupráci je možné realizovat i přes relaxační centra, kde si můžete i během jiné procedury,
užít působení alikvótních nástrojů jako živé relaxační hudby.

 
Celostní muzikoterapie může být ku prospěch opravdu každému z nás!