Školky

Muzikoterapeutické a výchovně vzdělávací programy pro mateřské školy

Rozvíjení tvořivosti, učení, poznávání i energetizace a propojení kolektivu prostřednictvím těchto nejzákladnějších flexbilních forem. Často mám ve svých hudebně- muzikoterapeutických příbězích už tyto aktivní formy zařazené a zapojuji je dle momentálního naladění a věku skupiny dětí.

Vyprávění příběhu, ve kterém je volně zakomponována hra na přirozeně laděné hudební nástroje ( tibetská mísa, didgeridoo, kartálky, buben djembe, šamanský buben, kalimba atd.), i jednoduché písně, které si děti mohou hned zazpívat se mnou, za doprovodu malé harmoniky i ostatních nástrojů. Děti sedí v kruhu a zapojují se do děje i tancem, zpěvem, probouzejí obrazotvornost. Děti tak poznávají pro ně nové, avšak nejstarší  hudební nástroje. Příběhy nebývají dlouhé, aby udržely pozornost dětí, uzpůsobuji je dle jejich věku a momentální situace. Ideální je skupinka o počtu 15 dětí.

Muzikoterpeutická relaxace – děti leží a odpočívají při poslechu volné hudby a písní muzikoterapeutických nástrojů.  Je možné ji zařadit i během poobědového spánku, během něhož  muzikoterapeutická hudba také působí.  Je vnímána nejen sluchem, ale i celým energetickým systémem člověka.

Bubnování a hra na chřestidla, dřívka a další nástroje v kruhu. Děti poznávají buben djembe a učí se hrát prostřednictvím jednoduchých základních rytmů, svých přirozených projevů, jednoduchých melodií, které spontánně vznikají, pomocí jednoduchých písní, říkadel, prařeči.

Živé didgeridoo, tibetská mísa – slaďování   kolektivu zpěvem v kruhu. Pomocí vokálních technik se a dávnověkých nástrojů se zapojí i děti, které se jinak zpívat stydí nebo bojí. Tímto způsobem je probouzen a rozvíjen intuitivní zpěv a přirozená hudební tvořivost

Je možné dohodnout pravidelnou i jednorázovou spolupráci.