Domovy pro seniory

Hra na harmoniku pro mě často bývá spojujícím bodem pro navázání otevřeného kontaktu i s nejstaršími občany.

Živý zpěv českých a moravských lidových písní s harmonikou dokáže vrátit starším lidem jiskru do oka a radost do života. 

Ani v pokročilém věku však tito lidé neztrácejí zvídavost a rádi si při oblíbeném zpěvu zpěvu s harmonikou také zachřesti chřestidly a mnozí objeví kouzlo dávnověkých, původních hudebních nástrojů a naučí se odpočinku při jejich poslechu. 

Tyto nástroje majíí schopnost harmonizovat, přinášet energii a chuť do života a také pozitivně působí na sociální vztahy ve skupině.  

Dle zájmu, nastavení a možností skupiny je možné zařadit i bubnový kruh.