Relaxace


Celostní muzikoterapie pracuje s lidským hlasem (alikvotním, rezonančním a hrdelním zpěvem) a hudebními nástroji starých přírodních národů, bohatými ve spektru alivotních tonů, které přirozeně navozují meditační, rovnovážný stav spolupráce pravé a levé mozkové hemisféry. Dochází také k přirozenému přísunu energie do energetických center, tzv. čaker, kloubů, svalů, vnitřních orgánů. Postupně odeznívá nadbytečné napětí, spasmy, energetické bloky. Probíhá hluboká relaxace na fyziologické, mentální i emocionální úrovni prostřednictvím přirozených vibrací tibetských mis, didgeridoo, ústní harfy, brumle, bubnů, fujary, lidského hlasu a libých tonů dalších neobvyklých hudebních nástrojů.

Jedná se o relaxačně-terapeutickou metodu vhodnou pro všechny. Je možné jejím prostřednictvím nejen odpočívat, ale i učit se, skrze muzikoterapeutické prožitky, odpočívat. To je možné  buď formou pasivního prožitku při hluboké muzikoterapeutické relaxaci či při terapii s tibetskými mísami nebo aktivní formou skupinového muzikoterapeutického bubnování s bubnem djembe.

Formy muzikoterapie:

Prožitková relaxace

zacílená na komplexní energetickou péči pomocí frekvenčně různorodých nástrojů prastarých národů

 • pro skupinu do 20 účastníků, podle velikosti prostoru.
 • účastníci se nachází v pohodlné relaxační poloze ve které se jim dostává zvukového pohlazení prostřednictvím různorodých, energeticky výživných hudebních nástrojů jako jsou tibetské mísy, bubny, fujary, didgeridoo, brumle, ústní harfa a především pomocí lidského hlasu, alikvotního zpěvu speciálně pěstovaného pro meditaci a relaxaci
 • po chvíli automaticky dochází ke zklidnění a prohloubení dechu, při kterém je zapojen i brániční sval a účastníci se tak učí relaxaci a odpočinku, při kterém se mohou spontánně dostavovat i obrazy a vize
 • doba trvání může být různá. Je možné okusit i kratší relaxaci 45– 60 minut
 • pro skutečně hluboké prožitky však doporučuji vyhradit 90 minut – 2 hodiny


 Harmonizace čaker a kloubů pomocí tibetských mís

 • speciální technikou "proťukávání" energetických center a kloubů těla je doplněn energetický deficit tam kde je třeba
 • rozpouští se přebytečné napětí, stres a nerovnováha
 • doba trvání: 60 minut

Aktivní společné hudební tvoření s bubny, rytmickými nástroji a zpěvem

 • pro skupinu do 10 účastníků, základní rytmické modely a cvičení systematicky zapojujících pravou a levou ruku
 • účinné na spolupráci a vyladění obou mozkových hemisfér, po určité hladině je navozen relaxační stav doprovázený radostnými pocity
 • integrace, propojení a komunikace ve skupině pomocí bubnů, rytmických nástrojů a hlasových technik
 • při pěkném počasí je ideálním prostředím příroda
 • doba trvání: 90 minut


Hudebně-energetický tok během fyzioterapie, Šiatsu či jiné relaxační procedury

 • ústní harfa, alikvotní zpěv s tibetskými mísami, brumle, šamanský buben, didgeridoo, fujara
 • tato  forma spolupráce muzikoterapeuta a maséra je zcela znovuzrození schopná, bývá to neobyčejný zážitek všech zúčastněných osob
 • doba trvání: 60 – 90 minut

Harmonizace prostoru

 • poměrně často se dnes stěhujeme a žijeme v bytech či domech, kde se občas z nějakých důvodů necítíme dobře
 • seznámení s muzikoterapií či muzikoterapeutickou relaxaci lze tedy spojit i s  účelem energetického vyladění životního prostoru
 • doba trvání: 90 minut