Intuitivní hudba

"Při muzikoterapii intuitivně vzniká hudba přirozeně laděných nástrojů, které více hrají na nás než my na ně, vynořují se písně pomáhající nám zapomenout a zase si znovu vzpomenout."

Od nepaměti si lidé vyráběli vlastní hudební nástroje.  Hudba nás provází jedinečnou životní cestou, pomáhá nám pocítit souznění s přírodou, jejími cykly, s Vesmírem i celým tvorstvem a učí nás sounáležitosti. Hudba byla vždy součástí naší přirozené duchovnosti."

Volnost učí rytmu, rytmus učí volnosti. Tento princip skýtá široký prostor pro aktivní hudební zapojení se velmi široké škály nejrůznějších lidí, kdy nezáleží na mentálních schopnostech ani hudebních vědomostech.  Při práci s mentálně postiženými jsem vždy překvapena, kolik neobvyklé kreativní hudby jsou tyto vyjímečné bytosti schopni vytvářet a jak moc, náš někdy zkostnatělý svět, dokáží jejich spontánní projevy obohacovat.

Společné souznění bubínků chřestidel, brumlí, tibetských mís či vokálů nás vede k postupnému, přirozenému rozezpívání i bez nadměrné snahy a vysilování se. Naslouchání  nám otevírá bránu do dalších světů, do vlastního srdce.  

Příroda, hlas, zvuk samotný, hledání jeho podstaty, naslouchání, písně, které jsme zapomněli, proměňující se a přece stále stejné, pohyb – tanec rukou, prstů, dech, slova.."