Bio

 

Kateřina Paclíková rodačka z Putimova, vísky nedaleko Křemešníku se hudbě začala věnovat na ZUŠ v Pelhřimově. Hru na akordeon vystudovala na Konzervatoři v Pardubicích u        MgA. Ireny Holomkové (1998 – 2004). Dále pak pokračovala studiem VŠMU v Bratislavě u doc. Borise Lenka (2004 – 2009). Svůj rozvoj pak prohloubila studiem Celostní muzikoterapie 1 při UPOL Olomouc u PaedDr. Lubomíra Holzera (2009-2010), přičemž stála u zrodu dalšího navazujícího studia  Celostní muzikoterapie 2, v němž patří do skupiny prvních absolventů (2011- 2012). V současnosti působí jako muzikoterapeutka a interpretka, jako učitelka se snaží otevírat cesty k co nejpřirozenějšímu hudebnímu rozvoji více či méně talentovaným, mladším i starším. V současné době působí v Domě dětí a mládeže v Pelhřimově, Fokusu Pelhřimov, spolupracuje i s dalšími organizacemi.

Během studia se zúčastnila několika mezinárodních interpretačních soutěží a kurzů. Získala ČU ve švýcarském Reinachu a Hořovicích, je laureátkou soutěže CMA ve Francii. Na vysoké škole se více zaměřila na interpretaci soudobé hudby a spolupráci se skladateli. Potřeba splynutí se "záměrem autora" se prostoupila s objevením alikvotně bohaté a rozmanité hudby holistické muzikoterapie, hudby nejstarších, přirozeně znějících hudebních nástrojů a alikvótního zpěvu.  

Účinkovala na festivalech New Music at Home, Setkávání nové hudby JAMU, vystupuje sólově, používá akordeonu i jako doprovodného nástroje, s přirozeněji naladěným akordeonem doprovází například staré moravské písně v instrumentaci Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.  

"Nejobsáhlejším inspiračním zdrojem je pro mě naslouchání přírodě a jejím zvukům, vědomí, že vše zní a že to, že důležité neslyšíme jenom ušima. Naše uši zachytí vlastně jen úzce vymezené zvukové spektrum v rozmezí určité frekvence. Fascinuje mě vědomí, že ve skutečnosti zní a zpívá úplně vše. Stromy, rostliny, prostor, dech. Hra na na původní nástroje přírodních národů - brumle, didgeridoo, koncová flétna, bubínky, alikvotní zpěv, nám přináší možnost propojit vnitřní sílu plného bráničního dechu a rezonančního prostoru úst v jeden příjemně znějící celek a prožít znění uvnitř, ve spojení s naším vnitřním duchem. Sebezkušenost s tímto pojetím muzikoterapie má transformační schopnost pro můj osobní život a věřím, že nabízí v dnešní uspěchané době klid, cestu, směr a pocit sounáležitosti i dalším potřebným lidem."